Istota systemów sterowania i regulacji automatycznej

Podstawy automatyzacji produkcji są opracowywane przede wszystkim według trzech odrębnych schematów Po pierwsze, opracowywane są metody skutecznego analizowania zasad rządzących obiektami kontroli, ich dynamiki, stabilności i zależności od czynników zewnętrznych. Problemy te są rozwiązywane przez inżynierów, projektantów i specjalistów produkcji w określonych gałęziach przemysłu. Skomplikowane procesy i obiekty są badane za analiz operacyjnych przy użyciu komputerów analogowych i cyfrowych.

Jak tworzone są systemy sterowania i regulacji automatycznej?

Struktura kontrolna, jest optymalnie dobrana do osiągnięcia wyznaczonych celów, w połączeniu z wyspecjalizowanym sprzętem technicznym służącym do wykonywania pomiarów, sterowania, gromadzenia i przetwarzania danych.

 

Nowoczesny zautomatyzowany system sterowania obejmuje podstawowe urządzenia służące do automatycznego pobierania i transmisji danych oraz przetwarzania danych logicznych i matematycznych, urządzenia do wyświetlania wyników oraz urządzenia do generowania funkcji sterujących. Wszystkie te urządzenia grupowane są razem za pomocą funkcjonalnych, informacyjnych i projektowych kryteriów technologicznych, tworząc zestawy jednostek, z których tworzone są zintegrowane systemy sterowania i regulacji automatycznej.

Zastosowanie systemów sterowania i regulacji automatycznej

Każdy automatyczny system sterowania oddziałem łączy organizację pracy i zarządzania urządzeniami technicznymi, bazą informacyjną i oprogramowaniem. Baza informacyjna systemu charakteryzuje się przepływami danych operacyjnych i produkcyjnych oraz danych sprawozdawczych i analitycznych. Opiera się na standaryzacji dokumentów, wykorzystaniu jednolitych formularzy odpowiednich do przetwarzania w technologii komputerowej oraz wykorzystywania nośników informacji maszynowej jako podstawowej dokumentacji.

Oprogramowanie wspierające system to kompleks programów organizujących działanie urządzeń technicznych funkcjonujących w systemie, a także matematycznych i logicznych metod i programów rozwiązywania problemów związanych z produkcją. Automatyczne systemy sterowania produkcją oparte na centrach komputerowych zakładu, automatyzacja pracy, systematyczna analiza produkcji, realizacja zaplanowanych zadań, wykorzystanie zapasów materiałów i wyposażenia kapitałowego tworzy optymalne warunki dla organizacji zautomatyzowanej kontroli w branży produkcyjnej.