Zautomatyzowany system sterowania i regulacji w procesie produkcyjnym

Zautomatyzowany system produkcyjny został zaprojektowany w taki sposób, aby wykorzystać zdolność maszyn do wykonywania określonych zadań, którymi do tej pory zajmował się do człowiek, oraz do kontroli sekwencji operacji bez interwencji człowieka.

Pojęcie systemu sterowania i regulacji automatycznej

System sterowania i regulacji automatycznej to pojęcie używane do określenia opisu różnych typów systemów sterowania i związanych z nimi przyrządów, które obejmują urządzenia, systemy, sieci i sterowniki wykorzystywane do obsługi i automatyzacji procesów przemysłowych. W zależności od branży każdy system działa inaczej i jest zbudowany tak, aby skutecznie zarządzać poszczególnymi zadaniami. Obecnie urządzenia i protokoły stosowane w systemie są wykorzystywane w prawie każdym sektorze przemysłowym takim jak przemysł wytwórczy, transportowy, energetyczny.

System sterowania pozwala koordynować przesyłanie danych elementów sterowania, takich jak serwomechanizm, sterownik czy regulator w systemie. Może również wyświetlać wykres przepływu procesu oraz jego prędkość, ciśnienie czy temperaturę i inne parametry technologiczne oraz krzywą pracy w czasie rzeczywistym. Dane procesu produkcyjnego mogą być również rejestrowane, przechowywane i opracowywane jako raporty produkcji procesu.

Jak działa system sterowania i regulacji automatycznej?

Operacje lokalne są często kontrolowane przez tak zwane urządzenia obiektowe, które otrzymują polecenia kontrolne ze zdalnych stacji. Urządzenia i moduły kontrolne w systemach sterowania przekazują informacje za pośrednictwem protokołów komunikacyjnych. Większość tych protokołów jest zaprojektowana do określonych celów, takich jak automatyzacja procesów, czy automatyzacja systemów zasilania jak również wiele innych.

Dzisiaj przemysł stoi na progu czwartej rewolucji przemysłowej. Po automatyzacji następuje cyfryzacja produkcji. Celem jest zwiększenie produktywności, wydajności, szybkości i jakości, skutkujące zwiększeniem konkurencyjności firm na drodze do jeszcze większego rozwoju przyszłości przemysłu. Szereg problemów pojawiających się w wyniku gwałtownego wzrostu produkcji dzięki szybko rozwijającej się technologii po rewolucji przemysłowej zachęca przedsiębiorców do szukania nowych sposobów, z których można uzyskać więcej korzyści.